Σύνολο: 12

MOTO POWER YT7B-BS 12V 6,5AH AGM MF

MOTO POWER YT7B-BS 12V 6,5AH AGM MF

YT7B-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 66
 • Ύψος: 93
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 5.5
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTZ7S-BS 12V 6AH AGM MF

MOTO POWER YTZ7S-BS 12V 6AH AGM MF

YTZ7S-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 113
 • Πλάτος: 70
 • Ύψος: 105
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 5.5
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YT9B-BS 12V 8AH AGM MF

MOTO POWER YT9B-BS 12V 8AH AGM MF

YT9B-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 70
 • Ύψος: 105
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 8
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTX12-BS 12V 10AH AGM MF

MOTO POWER YTX12-BS 12V 10AH AGM MF

YTX12-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 87
 • Ύψος: 130
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 10
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

 MOTO POWER YT12A-BS 12V 10AH AGM MF

MOTO POWER YT12A-BS 12V 10AH AGM MF

YT12A-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 88
 • Ύψος: 105
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 10
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YT12B-BS 12V 10AH AGM MF

MOTO POWER YT12B-BS 12V 10AH AGM MF

YT12B-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 69
 • Ύψος: 130
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 10
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTZ12S-BS 12V 11AH AGM MF

MOTO POWER YTZ12S-BS 12V 11AH AGM MF

YTZ12S-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 88
 • Ύψος: 110
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 11
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTX14-BS 12V 12AH AGM MF

MOTO POWER YTX14-BS 12V 12AH AGM MF

YTX14-BS [..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 87
 • Ύψος: 145
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 12
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YT14B-BS 12V 12AH AGM MF

MOTO POWER YT14B-BS 12V 12AH AGM MF

YT14B-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 70
 • Ύψος: 145
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 12
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTZ14S-BS 12V 11,2 AGM MF

MOTO POWER YTZ14S-BS 12V 11,2 AGM MF

YTZ14S-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 88
 • Ύψος: 110
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 11.2
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTX16-BS 12V 14AH AGM MF

MOTO POWER YTX16-BS 12V 14AH AGM MF

YTX16-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 150
 • Πλάτος: 87
 • Ύψος: 161
 • Θετικός Πόλος: Αριστερά
 • Ah (20h): 14
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες

MOTO POWER YTX20L-BS 12V 18AH AGM MF

MOTO POWER YTX20L-BS 12V 18AH AGM MF

YTX20L-BS[..]

 • Μήκος (χιλ.): 175
 • Πλάτος: 87
 • Ύψος: 155
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 18
 • Κατηγορία Μπαταριών Power Moto: Power AGM

Λεπτομερειες