Blue Dynamic A15

Blue Dynamic / Blue Dynamic EFB

  • Τύποι Μπαταριών:  

    Blue Dynamic / Blue Dynamic EFB

  • Μήκος (χιλ.):  

    187

  • Πλάτος:  

    127

  • Ύψος:  

    227

  • Θετικός Πόλος:  

    Αριστερά

  • Παρατηρήσεις:  

    Ψ.ΠΟΛΟΣ

  • Ah (20h):  

    40

  • (Aμπέρ) Εκ/σης:  

    330