ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ

Εξειδικευμένα Λιπαντικά για χρήση σε Αγροτικά μηχανήματα και κηπευτικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές των κατασκευαστών

Σύνολο: 5

PLATINUM AGRO UTTO 10W-30

Πολύτυπο λιπαντικό UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) [..]

ORLEN OIL AGRO UTTO

Πολύτυπο λιπαντικό UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) [..]

ORLEN OIL TRAWOL 2T (GREEN)

Ημισυνθετικό λιπαντικό που εύκολα αναμιγνύεται με τα καύσιμα[..]

ORLEN OIL TRAWOL 2T (RED)

Ημισυνθετικό λιπαντικό που εύκολα αναμιγνύεται με τα καύσιμα[..]